2017.09.09

Székhely szolgáltatási hírek

    Újra változtak a székhely-szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések. Bár valamit enyhítettek az idén egyszer már megjelenő, igen szigorú és véleményem szerint alkotmányos aggályokat felvető szabályrendszeren, azért sokkal jobb most sem lett. Mindenesetre a kötelező módosítás határidejét majd egy évvel kitolták.
Tehát:
Székhelyül - az alábbi kivétellel - olyan ingatlan szolgálhat, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A kivétel:
Ha a székhelyszolgáltató a fenti feltételeknek nem felel meg, székhelyszolgáltatást csak abban az esetben nyújthat, ha az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetes írásbeli hozzájárulását adta és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,
b) a megbízott a cég cégjegyzék adatai között mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
c) a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.
A már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt legkésőbb 2018. június 30-ig a fent előírt feltételeknek megfelelően módosítani kell.
És hogy mi is/ki is a székhelyszolgáltató? Az a személy, amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.
(A cikkben szereplő információk az idő múlásával elavulttá válhatnak.)

Vissza a főoldalra